top of page

פיל בחנות חרסינה

פיל בחנות חרסינה

פיל בחנות חרסינה

הסבר : בחנות חרסינה מוצגות יצירות עדינות ויקרות, ופיל עלול לגרום בחנות זו לנזק רב, ומכאן
שהביטוי מורה על אדם המתנהג באופן מגושם ופזיז ורץ במהירות לתוך מצב מבלי לשקול
תחילה את השלכותיו על הסביבה

מקור :

לפי מילון אוקספורד, הופעתו המתועדת המוקדמת ביותר של ביטוי שזהה לביטוי זה
במשמעותו היא ברומן של פרדריק מריאט "יעקב נאמן" משנת 1834" :כל מה שמעורר
התפעלות, גברת T תמיד נשבעת שזה הדבר היקר ביותר בחדר, אני כמו שור בחנות
חרסינה".
הביטוי נפוץ ברבות ממדינות אירופה, כגון רוסיה, ליטא, פולין, הולנד, גרמניה, צרפת, איטליה
וספרד. בכמה מהן מדובר בפיל בחנות חרסינה, ובכמה מהן, כגון באנגלית, מדובר כאמור
בשור בחנות חרסינה. בסין יוצרו כלי חרסינה באיכות גבוהה, ומכאן הביטוי shop china

אנגלית: Like a bull in a china shop

הברקת יעקב פרוינד: ... מפיל הכול.

עכשיו אחרי שלמדת על הפתגם, אני רוצה להציע לך להצטרף לחוויה משחקית מהנה ולרכוש את הספר המלא "פתגמים בתלבושת החידה" בהנחה משמעותית!

כדי לקבל את ההטבה לחצו על הספר כאן למטה, והכניסו בעגלת הקניות את קוד ההנחה - frenziq

JONY-pres2_page-0007.jpg
bottom of page