top of page

להרוג טורקי ולנוח

להרוג טורקי ולנוח

הסבר :

להתקדם אט-אט, שלב אחר שלב, בביצוע משימה. גרסה מקוצרת ומרומזת של הביטוי היא
"טורקי טורקי". הביטוי עלול להתפרש באופן גזעני, ויש הרואים בצירוף "פרה פרה" ביטוי
תקין פוליטית שמשמעותו זהה.
השימוש בביטוי בשפת היומיום אינו נוגע לטורקים כלל, אך לאוזניים טורקיות הוא עלול
להישמע פוגעני. שני פוליטיקאים שעשו שימוש בביטוי מחוץ לישראל כמעט שגרמו
לתקרית בין-לאומית: עזר ויצמן השתמש בביטוי כנשיא מדינת ישראל במהלך טיסה
לטורקיה; מנחם בגין השתמש בו בריאיון שהעניק למגזין לונדוני, והדבר הוביל לקריאת נציג
ישראל למשרד החוץ הטורקי להענקת הסברים.

מקור:

בדיחה יהודית עממית על אלמנה ענייה ששלחה את בנה החייל למלחמת הטורקים ברוסים:
האם: חוס עליי, בני, ושמור נפשך במלחמה.
הבן: שמא תלמדיני כיצד?
האם: הרוג טורקי אחד – דייך. שב ותנוח.
הבן: ואם בזמן שאנוח יבוא טורקי אחר ויהרוג אותי?
האם: ומה יהיה לו לטורקי הזה נגדך? )ספר הבדיחה והחידוד, אלתר דרויאנוב, 1922 .)
נתן אלתרמן השתמש בבדיחה על הריגת הטורקי באחד משירי "הטור השביעי", מדור בעיתון
"דבר" שהתפרסם במשך עשרים וארבע שנים:
תקלע בתורכי, ותשכב קצת לנוח, תקלע בתורכי, ותלך קצת לשוח,
תקלע בתורכי, ותשב לאכול, וזכור: הבריאות היא למעלה מכל.

הברקה של יעקב פרוינד :

בחג ההודיה נהוג להרוג turkey ולנוח.

עכשיו אחרי שלמדת על הפתגם, אני רוצה להציע לך להצטרף לחוויה משחקית מהנה ולרכוש את הספר המלא "פתגמים בתלבושת החידה" בהנחה משמעותית!

כדי לקבל את ההטבה לחצו על הספר כאן למטה, והכניסו בעגלת הקניות את קוד ההנחה - frenziq

JONY-pres2_page-0007.jpg
bottom of page