מה משמעות הביטוי - ברך על המוגמר ?

בשפתנו היום "לברך על המוגמר" משמעותו בהקשרי סיום והשלמה . מכאן ועד לפירוש הביטוי בימינו 'שמח על השלמת משימה' הדרך קצרה.


ואולם המשמעות המקורית של הביטוי שונה מאוד.


הברכה על המוגמר היא ברכה על הריח הטוב שהיו נוהגים אבותינו להעלות בהזדמנויות שונות, באמצעות פיזור חומר ריחני על גחלים לוחשות על מנת שיעלו ריח נעים ובקיצור רב, מוגמר הוא מוגחל ומשמעותה קטורת. הקטורת שימשה להפיץ ריח נעים בבית.


מקור הביטוי : הינו בתלמוד הבבלי בו הביטוי מופיע מספר רב של פעמים ונציין כמה מהם:

א. מסכת שבת י"ח עמוד א' נאמר שנו חכמים : פותחים את תעלת המים העוברת סמוך לגינה, כדי שיגיעו מים לגינה בערב שבת עם החשיכה ונותנים לה להתמלא כל היום. מניחים מוגמר ( בשמים המונחים על גבי גחלים ) תחת הבגדים בערב שבת והבגדים מתגמרין (מתבשמים ) והולכין כל היום כולו.

ב. מועד קטן כ"ז עמוד א' : אין מביאים את המוגמר או את הבשמים לבית האבל.

ג. ברכות מ"ב ב: והוא, המברך על היין שלאחר המזון — הוא האומר ברכה גם על המוגמר (מיני בשמים וקטורת שהיו מביאים למקום הסעודה), ואף על פי שאין מביאין את המוגמר אלא לאחר סעודה


במסכת ברכות בו נאמר על מי שכבר ברך בשבת לאחר האוכל את ברכת המזון, הוא גם זה שמברך על המוגמר כלומר, מברך על הקטורת הריחנית המופץ בבית ליצירת עונג שבת.


המוגמר מקורו מהשפה הערבית, הגחלת נקראת בשם גֻּ'מְרָה, ובארמית גומרא, הגחלת הלוחשת והבושם עליה נותנת ריח נעים שבסופו של דבר גם הגחלת וגם הריח הולכים ונגמרים.


על פי ר' אלעזר, בבית רבן גמליאל לא היו מכניסים ביום טוב את המוגמר, היינו את הגחלים שעליהם החומר המעלה עשן וריח, אלא היו מכינים את המוגמר כבר בערב החג בתוך ארונות סגורים – וכשמגיעים האורחים למחרת היו פותחים את הארונות וכך היה מתפזר הריח העָרב בחלל החדר.


ומתי מברכים ? אמר רבי זירא אמר רבא בר ירמיה, מאימתי מברכין על הריח של מוגמר משתעלה תמרתו -ומשמעו קיטור העשן שמתמר ועולה


ואיזו ברכה מברכים על המוגמר ? על פי מסכת ברכות מ"ג א: רב חסדא שכך אמר זעירי: כל המוגמרות (הקטורת) מברכין עליהן "בורא עצי בשמים" חוץ ממושק, לפי ששמן חיה הוא, שכן הוא מופק מהפרשתה של חיה, שמברכין עליו "בורא מיני בשמים".


זאת ועוד, בלשון חכמים לגַמֵּר פירושו להקטיר בשמים על גחלים, ולהתגמר – להתבשם כגון "ומניחין מוגמר תחת הכלים, ומתגמרין והולכין כל השבת כולה" (בבלי שבת יח ע"א).


בתור מליצה, השתמשו הכותבים בביטוי "לברך על המוגמר" בהקשר של סיום וגמר מלאכה – וכך התקבל המובן הרגיל בינינו כיום.


נקווה שהפרויקטור יעשה את עבודתו וכולנו באנחת רווחה, נוכל לברך על המוגמר.


תגובתו של יעקב פרוינד: מרתק, גמרת אותי !

שמרו איתנו על קשר!

ספרו לנו מה המייל שלכם, ואנחנו נספר לכם כל פעם שמתפרסם פוסט חדש בבלוג

יש שאלות? כיתבו לנו!

רגע לפני שאתם כותבים לנו,

על רוב השאלות כבר ענינו בדף התשובות...

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook