top of page

ספר המחלץ את הקוראים מתפיסות קבעוניות ופורש טכניקות למציאת פתרונות יצירתיים וקלים למימוש.

מול גישת "הבלתי אפשרי" מציב ירין קימור את הקלות הבלתי נסבלת של הפתרון.

הבלתי אפשרי - אפשרי!

89.00 ₪מחיר
bottom of page