top of page

מקור הניב "פני הדור כפני הכלב"

עודכן: 1 במרץ 2023

ניב המשמש לתיאור דור חוטא ורשע.


מקור הביטוי : מסכת סנהדרין פרק צ"ז


רבי יהודה אומר, דור שבו בן דוד בא, כלומר דור שבו יבוא המשיח, בית ועד ( חכמים ) יהיה למקום זונות, הגליל יחרב והגבלן ( הגולן ) יאשם ( יהא שומם ) ואנשי גבול ( אנשי הפריפריה ) שימלטו מפני הגויים יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו ( לא ירוחמו ) וחוכמת סופרים תסרח ( תתמעט שאין דבריהם מתקבלים ) ויראי חטא ימאסו, ופני הדור כפני הכלב חשיבות גדולי הדור כחשיבות כלב בחוצפה ובחוסר בושה והאמת נעדרת ( פייק ניוז שולט )


נשמע מוכר ?


הביטוי מופיע גם במשנה במסכת סוטה פרק ט' משנה ט"ו ובתלמוד במסכת סוטה מ"ט עמוד ב' נאמר בעקבות משיחא (בסמוך לבואו של המשיח), חוצפא ישגא (החוצפה תגדל) ויוקר יאמיר (גם בימים אלה כאשר לכולם חסר מעלים מחירים... ) הגפן אמנם תתן פריה אבל והיין יהיה ביוקר ומלכות ( מי שתנהג כמו מלך ) תהפך למינות (תהיה ככופרת בעיקר) ואין תוכחת (ולא מתיחסים למי שמוכיח בשער) בית ועד החכמים יהיה למקום זנות, והגליל יחרב, והגבלן (הגולן) ישום ( יהיה שומם ) ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר בנדודיהם לבקש צדקה ולא יחוננו וחכמות סופרים תסרח (תימאס), ויראי חטא ימאסו, והאמת תהא נעדרת. נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים, ואף חיי המשפחה יהרסו — בן מנוול אב, בת קמה (מתקוממת) באמה, כלה בחמתה, איבי איש אנשי ביתו, פני הדור יהיו כפני הכלב, הבן אינו מתבייש עוד מאביו, ועל מה יש לנו להשען אחרי כל אלה — על אבינו שבשמים.יש להבין מה טיבו של משל זה, אלא טבעו של כלב שהוא רץ לפני אדונו ומפעם לפעם מפנה את ראשו לאחוריו לראות לאן פני אדוניו מועדות, ואז יפנה אל הכיוון הזה, בדור שבן דוד בא יהיו פני הדור, אלה שמתיימרים להיות המנהיגים של הדור, כפני הכלב, ינהגו מנהג כלב, הם יעמדו בראשו של העם אבל לא תהיה להם השפעה על העם, אדרבא, מפעם לפעם יפנו אחורנית לבחון מה בפי הרחוב ובהתאם לכך יכריעו את השקפתם על מנת למצוא חן בעיני ההמון.

אוי להם לאותם המנהיגים, שהרי מנהיג אמיתי מוביל את העם צועד בראשו ואינו הופך פניו לאחוריו, אלא יוצא לפניהם.


בפרשת פנחס שאנחנו קוראים השבת, משה מבקש מהקב"ה מנהיג מחליף כי הוא כבר לא יביא את בני ישראל לארץ, והנה הגדרתו של משה

אֲשֶׁר-יֵצֵא לִפְנֵיהֶם, וַאֲשֶׁר יָבֹא לִפְנֵיהֶם, וַאֲשֶׁר יוֹצִיאֵם, וַאֲשֶׁר יְבִיאֵם; וְלֹא תִהְיֶה, עֲדַת יְהוָה, כַּצֹּאן, אֲשֶׁר אֵין-לָהֶם רֹעֶה.

למה התכוון משה למה כפילות המילים, מתברר כי אין כאן כפילות אלא שמשה חשב שלמנהיג יש שתי משימות קשות: האחת לשרת את העם – אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם וגם להוביל ולהנהיג את העם , אשר יוציאם ואשר יביאם

אבל מה עונה לו הקב"ה: עַל-פִּיו יֵצְאוּ וְעַל-פִּיו יָבֹאוּ , כלומר תפקיד המנהיג הוא להוביל לכוון ולהנחות את העם כמו רועה צאן שאוסף ומוביל את הצאן ולא לשרת אותם.


הברקה של יעקב פרוינד : "פני הדור כ...פני הספר ( פייסבוק )

פוסטים אחרונים

הצג הכול

תגובות


שמרו איתנו על קשר!
ספרו לנו מה המייל שלכם, ואנחנו נספר לכם
כל פעם שמתפרסם פוסט חדש בבלוג

ההרשמה התקבלה בהצלחה

bottom of page